ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТОК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ