Нормативно-правові акти з питань реєстрації громадських формувань

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016  № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Наказ Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 367/20680 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»

Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Законодавство України з питань реєстрації об’єднань громадян

Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (введений в дію 1 січня 2013 року)

Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016  № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016  № 3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»

Законодавство України з питань державної реєстрації організацій роботодавців, їх об’єднань

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Законодавство України з питань реєстрації політичної партії

Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III «Про політичні партії в Україні»

Законодавство України з питань державної реєстрації професійної творчої спілки

Закон України від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 762 «Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності»

Законодавство України з питань реєстрації постійно діючого третейського суду

Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV «Про третейські суди»

Законодавство України з питань державної реєстрації статуту територіальної громади

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад»