Реквізити для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію громадських формувань

УВАГА! З 03 СІЧНЯ 2020 РОКУ ЗМІНИЛИСЯ РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Повідомляємо, що у зв’язку із введенням в дію з 01.01.2020 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, та з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями з 01.01.2020 змінюються реквізити рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ


Отримувач — УК у м.Запоріжжі/Вознесенівс./22010300
Банк отримувача — Казначейство України
Код отримувача (ЄДРПОУ) — 38025409
Код банку (МФО ГУДКСУ) — 899998
Номер рахунку (IBAN) — UA258999980313060170000008007
Код класифікації доходів бюджету  — 22010300

Найменування коду класифікації доходів бюджет — Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Отримувач — УК у м.Запоріжжі/Вознесенівс./22012700
Банк отримувача — Казначейство України
Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38025409
Код банку (МФО ГУДКСУ) — 899998
Номер рахунку (IBAN) – UA408999980333219300041008007
Код класифікації доходів бюджету  -22012700

Найменування коду класифікації доходів бюджет — Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ  ПЛАТИ ЗА СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, А ТАКОЖ ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНШИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТАКОЮ ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

Отримувач: УК у м.Запоріжжі/Вознесенівс./22012900
Банк отримувача — Казначейство України
Код отримувача (ЄДРПОУ) –38025409
Код банку (МФО ГУДКСУ) — 899998
Номер рахунку (IBAN) — UA198999980313030126000008007
Код класифікації доходів бюджету –22012900
Найменування коду класифікації доходів бюджету — Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.

КРІМ ТОГО, ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ У 2020 РОЦІ

ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ЗБІЛЬШИТЬСЯ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР:

У 2020 році за державну реєстрацію громадських формувань справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  • 0,07 прожиткового мінімуму (150 грн) — за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;
  • 0,3  прожиткового мінімуму (630 грн) — за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
  • 0,1  прожиткового мінімуму (210 грн)- за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків встановленого адміністративного збору.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

  • 0,05  прожиткового мінімуму (110 грн) — за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;
  • 0,07  прожиткового мінімуму (150 грн) — за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;
  • 75 відсотків плати, встановленої вище за надання відповідного документа в паперовій формі — за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

ДЕРЖАВНА  РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У СКОРОЧЕНІ СТРОКИ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки» (зі змінами) за державну реєстрацію громадських формувань у скорочені строки справляється адміністративний збір у такому розмірі:

У ПОДВІЙНОМУ РОЗМІРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ВІДПОВІДНУ РЕЄСТРАЦІЮ:

протягом двох робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом п’яти робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом 10 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом 20 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

У П’ЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ВІДПОВІДНУ РЕЄСТРАЦІЮ:

протягом 24-х годин — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом двох робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом семи робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

протягом 15 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених вище.

Додатково нагадуємо, що прийом документів щодо державної реєстрації громадських формувань здійснюється за адресою розташування структурного підрозділу: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 6; телефони для довідок: (061) 236-83-48; (061) 236-76-45, (061) 236-70-22, (061) 236-98-66.