Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти з питань представництва інтересів в судах

Цивільний кодекс України  

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України 

Господарський процесуальний кодекс України 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України «Про судовий збір» 

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019  № 814

Нормативно-правові акти з питань міжнародно-правовового співробітництва у цивільних і кримінальних справах

Наказ Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54 „Про затвердження Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 липня 2008 року за № 573/15264 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства юстиції України від 02.08.2007 № 597/5 «Про запровадження безпосередніх зносин органів юстиції України в рамках Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року в частині виконання доручень у цивільних справах»

Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року

Конвенції отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, укладена м. Нью-Йорк 20 червня 1956 року

Європейська конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік

Багатосторонні та двосторонні міжнародні договори у сфері міжнародно-правового співробітництва

Забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Нормативно-правові акти з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 784

РІШЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ, ВИНЕСЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Нормативно–правові акти з питань контролю за діяльністю атестованих судових експертів

Кримінальний процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Цивільний процесуальний кодекс України

Закон України «Про судову експертизу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374 «Про затвердження Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

Наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 № 429/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 484/20797

Наказ Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року № 335/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2020 року за № 131/34414

Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2015  № 301/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694

Наказ Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169

Наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145