#Безбар’єрність: Доступність нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю: міф чи реальність?

Конституція України, що є основним законом України, гарантує рівність у своїй гідності та правах всім людям, зокрема і особам з інвалідністю, які є серед усіх верств населення будь-якого суспільства.

Головним суб’єктом соціального захисту осіб з інвалідністю завжди була, і досі залишається держава, чия діяльність полягає в розробці заходів, створенні відповідних інститутів та нормативно-правової бази, застосуванні механізмів, призначених забезпечувати життєві та соціальні потреби осіб з інвалідністю, реалізації громадянських прав та свобод, створенні безперешкодного середовища тощо. Не є виключенням і заходи, спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю.

Оскільки, вчинення будь-якої нотаріальної дії розпочинається із запису на прийом, варто наголосити, що здійснити запис можна дистанційно, зателефонувавши до необхідної державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса. Особа, яка має проблеми зі слухом, може скористатися засобами електронного зв’язку.

Актуальні номери телефонів, електронні адреси державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів розміщені на вебсайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро) у розділі Нотаріат та Інформація для громадян — Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (psjust.gov.ua)

Окрім того, якщо особа має вади зору, при користуванні вебсайтом Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро) необхідно перейти в режим «людям із порушенням зору», значок якого знаходиться у правому нижньому кутку сайту.

На виконання Указу Президента України від 03.12.2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні» створена Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 року № 366-р, приміщення державних нотаріальних контор обладнані кнопками виклику для створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права та отримувати відповідні нотаріальні послуги.

Законодавством також передбачено певні особливості вчинення нотаріальних дій за участю осіб з інвалідністю, що також спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю, зокрема:
🔰 незважаючи на те, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, в окремих випадках, коли фізична особа не може з’явитися в зазначене приміщення, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

В такому випадку у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначається місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні тощо) із зазначенням адреси, а також причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаними приміщеннями.
🔰якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або іншої причини не може власноручно підписати документ, то, за її дорученням, у її присутності, та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа, яка визначається зазначеною фізичною особою.

Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не мала змоги підписати документ, зазначається у тексті документа та в посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено.
🔰якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка.
🔰якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати документ і підписати його.

Якщо така особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов’язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка володіє технікою спілкування з глухою, німою або глухонімою особою і може підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню та дійсним намірам учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту документа.
🔰окрім всього вищезазначеного, при посвідченні заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись не менше ніж при двох свідках.

Свідками можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути: нотаріус; особи, на користь яких складено заповіт; члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Текст заповіту має містити відомості про особи свідків, а саме: прізвище, ім’я, по батькові кожного з них, дату народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено особу свідка.

Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому.

Окрім того, для окремих категорій громадян законодавством передбачено пільги при оплаті нотаріальних послуг, а саме:
☑️ особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи, та особи з інвалідністю I та II груп звільняються від сплати державного мита;
☑️ зазначена категорія осіб також звільняється від оплати за додаткові послуги правового характеру, які не пов’язані із нотаріальними діями, які вчиняються, а також послуги технічного характеру.

Платні послуги по угодам, за якими одна сторона звільняється від сплати послуг, сплачуються повністю другою стороною (якщо вона також не звільнена від сплати платних послуг).

Проте, варто пам’ятати, що пільгами щодо оплати нотаріальних послуг, особа може скористатися лише при зверненні до державного нотаріуса, приватні ж нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається виключно за домовленістю між нотаріусом та фізичною особою.

Таким чином, не виникає жодних сумнівів, що всі вищезазначені заходи спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю та захист їх прав і законних інтересів, адже саме рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими можливостями є відображенням рівня розвитку суспільства.

#bezbariernist #barrierfree #BarrierFree_Ukraine #Безбарєрність