#Безбар’єрність: Найвища цінність для кожної людини — рівність у своїй гідності та правах

☝️ У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів.

📜 Саме 10 грудня у 1948 році, ООН прийняла Загальну декларацію прав людини — перший універсальний міжнародний акт з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та ряд інших прав.

Незважаючи на рекомендаційний характер положень Декларації, наразі її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів стосовно прав людини, укладених починаючи із 1948 року.

🔰 В рамках вищезазначеного важливо підкреслити значення стратегічного напряму впровадження в Україні безбар’єрного простору, котрий затверджений ➡️ Розпорядження Кабінету Міністрів України № 366-р від 14.04.2021 року.

Безбар’єрність є суспільною нормою, в рамках якої кожну людину приймають, поважають і цінують незалежно від походження, статі, віку, фізичних особливостей, трудової зайнятості, а при прийнятті рішень влада, бізнес, громада враховує інтереси всіх суспільних груп.
У відповідності до статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Отже, в Україні на законодавчому рівні визначено забезпечення рівних прав та можливостей всіх людей реалізуватись, бути професійно зайнятими, вільно пересуватись, отримувати якісні та доступні сервіси, здобувати освіту, спілкуватись, відпочивати та розвиватись.

👥  Тож, саме національна єдність зможе об’єднати навколо головної мети — утвердження прав люди, як найвищої цінності в державі.

#Безбар’єрність