Проведено семінар з працівниками органів ДВС Дніпропетровської області щодо порядку розпорядження конфіскованим майном та правил ведення діловодства й архіву

З метою надання роз’яснень стосовно нагальних питань, що виникають в роботі, спеціалістами сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) проведено семінарське заняття (у форматі ZOOM-конференції) з працівниками органів державної виконавчої служби Дніпропетровської області.

Так, головним спеціалістом Наталею КЛИМЕНКО роз’яснено порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, зокрема, коштами, зброєю та дорогоцінними металами, а також надано відповіді на актуальні питання, які виникають в роботі у держаних виконавців під час примусового виконання рішень про конфіскацію майна на користь держави.

У свою чергу, головним спеціалістом Оленою РОМАНОВОЮ акцентовано увагу на строках передачі виконавчих проваджень до архіву органу державної виконавчої служби та порядку їх знищення після спливу строків зберігання.

Крім того, до відома слухачів було доведено інформацію стосовно того, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є нікчемними. Адже згідно з частинами другою, третьою статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території і їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Тому будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.