#Legal Questions: Особливості державної реєстрації інших речових прав щодо земельних ділянок в умовах воєнного стану

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24.03.2022 доповнено розділ Х Земельного кодексу України пунктами 27 та 28. Серед іншого, пунктом 27 розділу Х Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) визначено певні особливості державної реєстрації у сфері інших речових прав щодо окремих категорій земельних ділянок.

Так, не підлягають внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про поновлення на один рік без волевиявлення сторін у визначеному підпунктом 1 пункту 27 розділу Х ЗКУ порядку відповідних договорів оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками за якими закінчився після введення воєнного стану. Права оренди, суборенди земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітут у випадках, визначених підпунктом 1 пункту 27 розділу Х ЗКУ, вважаються поновленими без внесення зазначених відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, необхідно звернути увагу, що права оренди/суборенди, що набуваються у визначеному підпунктами 2, 8 та 9 пункту 27 розділу Х ЗКУ порядку, також не підлягають державній реєстрації. Натомість, державній реєстрації підлягає саме відповідний договір, на підставі якого набуто право оренди/ суборенди, зміни до цього договору або договір про розірвання такого договору. Саме з моментом державної реєстрації договору і пов’язується виникнення відповідного права оренди/суборенди. Державна реєстрація договорів оренди землі здійснюється районною військовою адміністрацією.

Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану ведеться районною військовою адміністрацією у паперовій та електронній формах. У Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану здійснюється державна реєстрація:

📌договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

📌договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду постійним користувачами, емфітевтами;

📌договір про передачу права землекористування;

📌договір про внесення змін до вищезазначених договорів  або договорів про їх розірвання.